Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động vùng dân tộc thiểu số

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất được tham gia các khoản viện trợ không hoàn lại phù hợp từ Ngân hàng Thế giới, Quỹ đối tác giáo dục toàn cầu hoặc các tổ chức quốc tế khác trong thời gian tới, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo nghề cho người lao động vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN).

Theo lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài việc hỗ trợ trực tiếp về chi phí đào tạo, chi phí đi lại, ăn, ở… theo chế độ, chính sách đã được quy định thì còn 3 yếu tố rất quan trọng khác cần được quan tâm là nhà giáo, chương trình và cơ sở vật chất.

Hiện nay, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo nghề, như cơ sở vật chất, phòng học, nhà xưởng thực hành, ký túc xá, công trình phụ trợ, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng DTTS và MN còn thiếu, lạc hậu, chưa bảo đảm việc nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho người DTTS tham gia học nghề, chuyển đổi nghề.

Do vậy, khi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được lựa chọn là đối tượng thụ hưởng khoản kinh phí viện trợ không hoàn lại từ Ngân hàng thế giới hoặc các tổ chức quốc tế khác sẽ góp phần hỗ trợ đầu tư, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, ký túc xá, công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học.

Đồng thời, phát triển chương trình giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giúp học sinh đồng bào DTTS và MN có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng DTTS và MN.

Anh Thảo