Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát tiến tới dịch vụ hoàn tất đơn hàng

QĐND Online – Ngày 11-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp với Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Công nghệ Thông tin (CNTT), Bộ Công Thương, tổ chức Hội thảo “Từ dịch vụ chuyển phát tới hoàn tất đơn hàng”.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/nang-cao-chat-luong-dich-vu-chuyen-phat-tien-toi-dich-vu-hoan-tat-don-hang/387155.html