Chiều ngày 2/12, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô đã có buổi làm việc với Công đoàn Ban quản lý các Khu công nghiệp chế xuất Hà Nội, triển khai Nghị quyết 07/NQ-BTV ngày 14/7/2015 của LĐLĐ Hà Nội về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô trong tình hình mới.

Nang cao chat luong, hieu qua bao Lao dong Thu do trong cac KCN, CX Ha Noi - Anh 1

BBT báo LĐTĐ làm việc với Công đoàn Ban quản lý các Khu công nghiệp chế xuất Hà Nội

Trong những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng báo Lao động Thủ đô đã phát huy sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nội dung, công tác phát hành, góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ Thủ đô, đặc biệt người lao động trực tiếp trong các Khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tờ báo, Ban thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-BTV ngày 14/7/2015 và hướng dẫn thực hiện số 17/HD-LĐLĐ ngày 21/9/2015 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô trong tình hình mới.

Theo đó, thời gian tới báo Lao động Thủ đô cần tập trung nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức công đoàn Thủ đô. Từng bước mở rộng công tác phát hành báo tới công đoàn cơ sở và CNVCLĐ Thủ đô, chú trọng phát hành báo trong các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong các cụm, điểm công nghiệp, các KCN – CX. Nghị quyết 07 đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 50%, năm 2025 có 100% Công đoàn cơ sở có ít nhất 01 tờ báo Lao động Thủ đô cho CNVNLĐ đọc…

Trong buổi làm việc, ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các KCN – CX Hà Nội đánh giá cao nội dung, hình thức của báo Lao động Thủ đô hiện nay. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của báo Lao động Thủ đô đối với công nhân lao động trong các KCN – CX. Báo đã phản ánh kịp thời các thông tin đời sống, kinh tế - chính trị trong và ngoài nước, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động, tư vấn chính sách pháp luật…

Hai bên đã thống nhất triển khai Nghị quyết 07 trong tháng 12/2015. Phía báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục cải tiến nội dung, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động của CNLĐ trong các KCN, CX Hà Nội trên báo giấy và báo điện tử. Phía Công đoàn các KCN, CX Hà Nội sẽ cung cấp thông tin kịp thời, đồng thời phối hợp cùng báo tổ chức khảo sát tại công đoàn cơ sở để nắm bắt nhu cầu đọc báo của CNLĐ, trên cơ sở đó thống kê số lượng và đặt báo Lao động Thủ đô cho năm 2016.

Đức Linh