Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

Ngày 10/12 tại Lạng Sơn, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn và tổng kết công tác Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Ân -Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Ân -Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Ân- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân các đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Ân nhấn mạnh vị trí, vai trò của quan trọng của Ban Thanh tra Nhân dân trong việc giám sát, xác minh, tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó Ban Thanh tra Nhân dân là cầu nối tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị, phản ánh của cán bộ công chức kịp thời làm rõ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong cơ quan đơn vị.

Trước yêu cầu về đổi mới giáo dục, tự chủ giáo dục ngày càng cao của ngành đòi hỏi hoạt động thanh tra nhân dân phải chuyên nghiệp và thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và tự chủ giáo dục.

Các đại biểu dự tập huấn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, với vai trò báo cáo viên, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban thanh tra nhân dân cơ quan Bộ GD&ĐT đã trình bày, phân tích và làm rõ cơ sở pháp lý, tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch giám sát, xác minh; tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra; phát hiện nhân tố tích cực kiến nghị biểu dương khen thưởng.

Bên cạnh đó, ông Tùng chỉ rõ những yếu kém, bất cập trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ để giúp cán bộ quản lý, lãnh đạo kịp thời khắc phục; tiếp thu, giải quyết những đề xuất kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đặc biệt nêu rõ các mẫu biểu phục hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị đã cho thấy vị trí vai trò của thanh tra nhân dân trong bối cảnh hiện nay, thống nhất những việc đã làm được trong thời gian vừa qua, làm rõ những bất cập, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, trước mắt là năm 2023.

Đặc biệt có những đề xuất kiến nghị trong việc tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân cho không chỉ những người trực tiếp làm công tác thanh tra nhân dân mà cả cán bộ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Trên cơ sở thành công của hội nghị, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT kiến nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam lan tỏa, nhân rộng và tổ chức tập huấn đến những người làm công tác thanh tra nhân dân trong các đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp hợp và chính đáng của cán bộ công chức, viên chức trong ngành giáo dục.

Lan Anh