Ngày 15/10, tại Thái Bình, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tham dự Hội nghị còn có đại diện của lãnh đạo 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và 96 đại biểu đại diện cho các làng văn hóa tiêu biểu trong khu vực.

Đánh giá 20 năm xây dựng làng văn hóa trên địa bàn cả nước, ông Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở đã nêu bật vai trò và những kết quả đạt được trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nói chung và phong trào xây dựng làng văn hóa nói riêng đã thực sự trở thành nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" mà trọng tâm là xây dựng làng văn hóa có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, có sức thu hút toàn xã hội, được tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân ở nông thôn tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần làm lành mạnh môi trường sống ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Những thành quả của phong trào đã có tác động tích cực đến việc: Thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện phát huy dân chủ, vai trò tự quản trong cộng đồng và xây dựng hệ thống chính trị, trật tự an toàn xã hội; hình thành nếp sống văn hóa, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phong phú; huy động nhân dân xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hóa, thể thao. Từ mô hình làng văn hóa thôn Tráng Liệt, xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) vào năm 1989, đến nay phong trào xây dựng làng văn hóa đã phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước và trở thành phong trào chủ đạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đến nay, cả nước đã có 38.443/88.603 làng được công nhận là làng văn hóa , trong đó có 4.533 làng văn hóa tiêu biểu được khen thưởng ở ba cấp (huyện, tỉnh và Trung ương). Riêng khu vực phía Bắc, các tỉnh có phong trào khá mạnh là: Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Tây. Các tỉnh miền núi Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lào Cai, và Cao Bằng phong trào đã dần đi vào nề nếp và còn gắn với việc đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở khu vực miền núi và dân tộc. Tuy nhiên, chất lượng làng văn hóa nhiều nơi chưa cao, còn phát sinh những diễn biến phức tạp về văn hóa xã hội gây nên phản cảm về ý nghĩa, vai trò của phong trào xây dựng làng văn hóa; phương thức và các hoạt động chỉ đạo phát triển làng văn hóa còn có những hạn chế, nặng về phong trào, thành tích... Tại Hội nghị, các đại biểu và đại diện một số làng văn hóa tiêu biểu trong khu vực cũng tập trung phát biểu một số tham luận và trao đổi những kinh nghiệm hay trong xây dựng phong trào làng văn hóa của địa phương; việc huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng nhân dân trong phong trào xây dựng làng văn hóa; các thiết chế văn hóa, thể thao ở làng và vấn đề đầu tư cho làng văn hóa; xây dựng làng văn hóa điển hình và nhân rộng các mô hình điển hình làng văn hóa; xây dựng làng văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã biểu dương những thành tích của các làng văn hóa trong khu vực đã đạt được. Thứ trưởng đề nghị các cấp, ngành, các địa phương từ hội nghị này rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục triển khai các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng làng văn hóa gắn với việc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập kinh tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân; khuyến khích những mô hình mới về làng văn hóa, khu phố văn hóa nhằm phát huy được những nét đặc sắc của văn hóa từng địa phương, đồng thời phát triển kinh tế bền vững gắn với công tác đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao bằng khen cho 96 làng văn hóa tiêu biểu xuất sắc các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc./.