Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nhằm tham mưu tốt cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Chiều 28/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và đoàn thể năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Tuấn Nghĩa báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và đoàn thể năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Tuấn Nghĩa báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và đoàn thể năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tổng hợp, tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, góp phần quan trọng vào kết quả chung năm 2022 của tỉnh nhà.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn phòng đã tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo quán triệt, thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các tổ chức Đảng cấp trên.

Trưởng phòng Giao thông - Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh Lê Đình Hải: Các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động thời gian qua, cần tiếp tục phát huy, hoạt động tích cực hơn trong thời gian tới.

Trưởng phòng Giao thông - Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh Lê Đình Hải: Các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến trong hoạt động thời gian qua, cần tiếp tục phát huy, hoạt động tích cực hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm kiện toàn công tác tổ chức của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ khi có sự thay đổi về nhân sự. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc phân công nhiệm vụ trong cấp ủy. Ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, quản lý đảng viên.

Nhìn chung năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được Đảng bộ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường - Văn phòng UBND tỉnh Lê Văn Sơn: Mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục hỗ trợ, nhắc nhở để hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường - Văn phòng UBND tỉnh Lê Văn Sơn: Mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục hỗ trợ, nhắc nhở để hoàn thành nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ chính trị, văn phòng đã chỉ đạo các chi bộ, các phòng, bộ phận liên quan tổng hợp tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Tính đến ngày 15/12/2022, văn phòng đã tiếp nhận trên 50.569 văn bản đến; thẩm tra, soát xét, tham mưu ban hành trên 12.417 văn bản đi.

Phối hợp xây dựng, thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh ban hành và đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực các nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo năm; thẩm tra, soát xét, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ - Văn phòng UBND tỉnh Đặng Xuân Huề phát biểu tại hội nghị

Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ - Văn phòng UBND tỉnh Đặng Xuân Huề phát biểu tại hội nghị

Thực hiện tốt công tác lễ tân, phục vụ trên 668 cuộc họp, hội nghị, làm việc với nhiều đoàn khách Trung ương, tỉnh bạn, khách quốc tế đảm bảo chất lượng.

Năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và các tổ chức Đảng cấp trên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo số lượng và chất lượng ngày càng đáp ứng tốt theo yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực và sở trường chuyên môn.

Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, biểu dương vai trò, công tác của Văn phòng UBND tỉnh - cơ quan trực tiếp tham mưu cho hoạt động của UBND tỉnh. Trong đó, đã đảm bảo cho hoạt động của UBND tỉnh được thông suốt; thực hiện tốt công tác đảm bảo điều kiện hoạt động của UBND tỉnh. Văn phòng đã cùng với các sở, ban, ngành, địa phương hoàn thành nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng chuyên môn. Rà soát để bổ sung, hoàn chỉnh quy định, quy chế của Văn phòng UBND tỉnh; tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng khối để phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo tính khả thi.

Đặc biệt, phải có giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ công tác tham mưu; theo dõi hồ sơ công việc. Theo đó, cán bộ, chuyên viên phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định; tổ chức phân loại hồ sơ; tiếp tục tập trung chuyển đổi số; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể...

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể...

..và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua...

..và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua...

Lãnh đạo tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành thích xuất sắc...

Lãnh đạo tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành thích xuất sắc...

Trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc...

Trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc...

... và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

... và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Dương Chiến