Nâng cao chức năng phản biện xã hội của Hội Môi trường GTVT VN

Gốc
Tại Đại hội Hội Môi trường GTVT Việt Nam lần thứ III, đồng chí Phạm Duy Anh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nâng cao chức năng phản biện xã hội của Hội Môi trường GTVT VN - Ảnh 1

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Hội Môi trường GTVT Việt Nam tăng cường chức năng giám định, phản biện xã hội

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội Môi trường GTVT Việt Nam đã được long trọng tổ chức với sự góp mặt của gần 200 hội viên. Đồng chí Phạm Duy Anh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đánh giá quá trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí Phạm Duy Anh, Chủ tịch Hội Môi trường GTVT cho biết: Tuy gặp nhiều khó khăn song hoạt động của Hội vẫn giữ được sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, đặc biệt là phát huy vai trò thế mạnh của Hội trong hoạt động bảo vệ môi trường ngành GTVT; đã định hướng xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường với những mục tiêu cụ thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững ngành GTVT.

Để xây dựng Hội trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoàn chỉnh, vững vàng, Hội đã xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức Công đoàn cơ sở đoàn kết, gắn bó. Các trung tâm, chi hội của Hội đã vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chức năng phản biện xã hội của Hội Môi trường GTVT VN - Ảnh 2

Đồng chí Phạm Duy Anh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam

Hội Môi trường GTVT Việt Nam đang duy trì hoạt động của 8 Trung tâm và 25 Chi hội. Các trung tâm và chi hội luôn đoàn kết, gắn bó, chủ động trong các hoạt động trên tinh thần gắn kết với tổ chức Trung ương hội.

Trong quá trình hoạt động, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường luôn được Hội đặc biệt quan tâm, chú ý. Từ đó, Hội đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng như Vụ Môi trường (Bộ GTVT), Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng cục ĐBVN… để thực hiện nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành GTVT bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua, để giúp các hội viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám định, phản biện xã hội, năm 2013, Hội đã thành lập Hội đồng Chuyên gia Môi trường gồm 14 ủy viên là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài ngành GTVT. Bên cạnh đó, Hội cũng đã khuyến khích và tạo điều kiện để các chuyên gia của Hội tham gia có hiệu quả các hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án, đề tài và nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ GTVT thành lập. Trong nhiệm kỳ II, các chuyên gia của Hội đã tham gia thẩm định hơn 100 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề tài, dự án và nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Nâng cao chức năng phản biện xã hội của Hội Môi trường GTVT VN - Ảnh 3

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao bức trướng của Bộ GTVT cho Hội Môi trường GTVT Việt Nam

Hiện nay, Hội đang xây dựng kế hoạch để triển khai nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội đối với các quy hoạch, chiến lược phát triển GTVT như: Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá môi trường chiến lược; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT…

Biểu dương sự nỗ lực của Hội Môi trường GTVT Việt Nam trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định: Qua 10 năm hoạt động, Hội Môi trường GTVT Việt Nam đã tập hợp được lực lượng cán bộ có trình độ, chuyên môn và nhiệt huyết với công tác bảo vệ môi trường GTVT. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội vẫn duy trì được hoạt động, phát huy tốt vai trò phản biện xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong ngành GTVT; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội, những vấn đề trong chương trình, dự án phát triển GTVT.

Để nâng cao hơn nữa hoạt động của Hội giai đoạn 2016 - 2020, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Đại hội tập trung thảo luận những nội dung cơ bản như: Kiểm điểm và đánh giá các kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, làm rõ những nguyên nhân và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai ngay trong năm 2016 của kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ trưởng đề nghị Hội tiếp tục kiện toàn và xây dựng, ban hành quy chế hoạt động nhằm nâng cao vai trò của tổ chức trực thuộc Bộ GTVT, nhằm phát huy có hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường năng lực để có khả năng tham gia ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ môi trường ngành GTVT; nâng cao hơn nữa vai trò phản biện xã hội đối với các quy hoạch, chiến lược, dự án đầu tư phát triển GTVT; các chương trình, dự án bảo vệ môi trường tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành GTVT, các tổ chức quốc tế để đảm bảo tốt mối quan hệ, sự đồng thuận và sự ủng đối với các hoạt động của Hội.

Nâng cao chức năng phản biện xã hội của Hội Môi trường GTVT VN - Ảnh 4

Ban Chấp hành Hội Môi trường GTVT Việt Nam khóa III, nhiệm kì 2015 - 2020

Đại hội lần thứ III Hội Môi trường GTVT Việt Nam đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II; Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội khóa III; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III. Đại hội cũng được nghe nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.

Đại hội đã thống nhất, biểu quyết bầu Ban lãnh đạo Hội gồm 9 đồng chí gồm 01 chủ tịch Hội và 8 phó chủ tịch Hội. Đồng chí Phạm Duy Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đại hội cũng đã bầu ra 23 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội và 90 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Môi trường GTVT Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã có Bằng khen cho 01 cá nhân xuất sắc trong hoạt động công tác Hội. Hội cũng được đón nhận bức trướng của Bộ GTVT và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ghi nhận những đóng góp trong suốt chặng đường hoạt động nhiệm kỳ II của Hội. Cũng tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam.

việt cường

Tin nóng

Tin mới