Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao công tác tối ưu hóa Bộ Quy chế quản trị Petrovietnam

Ngày 11/7, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về công tác tối ưu hóa Bộ Quy chế quản trị của Petrovietnam.

Cùng dự có các Phó Tổng giám đốc: Đỗ Chí Thanh, Nguyễn Văn Mậu, Phạm Tiến Dũng, cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Pháp chế và Kiểm tra đã trình bày báo cáo về công tác tối ưu hóa Bộ Quy chế quản trị của Petrovietnam. Hiện tại, Bộ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn gồm 137 văn bản quy phạm nội bộ (VBQPNB) đang có hiệu lực thi hành đã được số hóa được chia thành 6 bộ quy chế về các nội dung: quản lý chiến lược, đầu tư, đấu thầu mua sắm; lĩnh vực E&P; khoa học công nghệ, sản phẩm thương mại; quản trị nguồn nhân lực; nội chính truyền thông; tài chính kế toán. Theo chương trình xây dựng và hoàn thiện VBQPNB của Tập đoàn trong năm 2022, dự kiến Tập đoàn sẽ ban hành mới 10 VBQPNB và sửa đổi, bổ sung 23 VBQPNB.

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn đã trực tiếp báo cáo Tổng Giám đốc về tình hình triển khai công tác hoàn thiện Bộ Quy chế quản trị, tập trung làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ, chất lượng trong quá trình xây dựng và ban hành VBQPNB, thực trạng, vướng mắc trong quá trình áp dụng các VBQPNB để có phương án tháo gỡ. Đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn cũng kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn xem xét, cho ý kiến hoàn thiện đối với các dự thảo VBQPNB.

Để công tác tối ưu hóa Bộ Quy chế quản trị được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ, Tập đoàn cần tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện VBQPNB, tối ưu hóa Bộ Quy chế quản trị, đặc biệt là Bộ Quy chế tài chính kế toán và Bộ Quy chế đầu tư.

Song song với đó, thực hiện công tác phổ biến và hướng dẫn các VBQPNB đã được ban hành, đặc biệt là các VBQPNB cốt lõi của Tập đoàn như Quy định Quản lý dự án dầu khí trong nước; Đồng thời, thường xuyên tổ chức tọa đàm, hội thảo về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và áp dụng các VBQPNB để đảm bảo việc tối ứu hóa và hoàn thiện VBQPNB đáp ứng được chất lượng và phù hợp với thực tế quản trị điều hành của doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ Quy chế quản trị của Petrovietnam có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố các yếu tố mang tính nền tảng trong quản trị doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy Công ty Mẹ và người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên triển khai công việc một cách chuẩn mực, đảm bảo tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn Tập đoàn.

Chính vì vậy, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu các Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực, Trưởng các Ban chuyên môn cần tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể về chất lượng, tiến độ phê duyệt, ban hành, triển khai hướng dẫn các VBQPNB của Tập đoàn theo kế hoạch năm 2022; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các VBQPNB hiện hành để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác mới được ban hành, trọng tâm là Luật Dầu khí (sửa đổi); Sau khi ban hành các VBQPNB cần nhanh chóng triển khai hướng dẫn, thực hiện quy chế cùng với việc số hóa các văn bản để cập nhật kịp thời vào hệ thống quy định chung của Tập đoàn.

H.A

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nang-cao-cong-tac-toi-uu-hoa-bo-quy-che-quan-tri-petrovietnam-659727.html