Từ 11-15/4, tại Hà Nội, diễn ra khóa tập huấn về dinh dưỡng khẩn cấp do Viện Dinh dưỡng phối hợp với các đối tác quốc tế (UNICEF, WHO, FAO, UNDP) tổ chức. Khóa tập huấn diễn ra trong bối cảnh đang đặt ra vấn đề cấp bách về an ninh lương thực và cứu trợ thảm họa trên toàn cầu. Bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF nhấn mạnh: Khóa tập huấn nằm trong chương trình giúp Việt Nam ứng phó và hỗ trợ khẩn cấp trước thiên tai thảm họa; thực hiện dinh dưỡng theo Công ước về quyền trẻ em mà Việt Nam là một trong những thành viên đầu tiên tại châu Á. Tại phiên khai mạc, các giảng viên từ UNICEF khu vực châu Á-TBD và Chương trình đối phó với thiên tai & tình trạng khẩn cấp LHQ đã chia sẻ kinh nghiệm phòng chống nguy cơ sau thiên tai và thích nghi với biến đổi khí hậu; dinh dưỡng giảm thiểu nguy cơ sau thiên tai.

BV