Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 837/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 'Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030'.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh minh họa: Phương Hoa/TTXVN

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh minh họa: Phương Hoa/TTXVN

Mục tiêu của Đề án nhằm phục vụ việc quảng bá, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thu thập những thông tin có chọn lọc về tình hình, sự phát triển của thế giới, khu vực, về các vấn đề được dư luận và nhân dân trong nước quan tâm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tạo chuyển biến về nhận thức trong các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về việc công tác thông tin đối ngoại của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ có thể làm tốt khi huy động được sức mạnh, sự hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị; trong đó, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là đơn vị tuyến đầu triển khai công tác thông tin đối ngoại tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, củng cố mối quan hệ thường xuyên, liên tục với các nhóm đối tượng cần tranh thủ ở nước ngoài đã hiểu biết về Việt Nam, cũng như ưu tiên xây dựng quan hệ, tạo thiện cảm của các đối tượng như giới báo chí, giới trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai chuyển đổi số, tạo biến chuyển mạnh mẽ trong nội dung, cách thức thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đề án cũng nêu rõ việc tiếp tục phát huy những giải pháp hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời đề ra những cách làm mới, giải pháp mới nhằm khắc phục hạn chế, tạo bứt phá với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về: Nâng cao nhận thức; xây dựng cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý; phương thức thực hiện; nội dung; xây dựng lực lượng truyền thông đối ngoại; nguồn lực.

Đề án có nội dung đẩy mạnh việc triển khai công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trên mọi phương diện với sự tham gia, hỗ trợ, phối hợp của toàn hệ thống chính trị trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức thông tin, đa dạng hóa phương thức hoạt động thông tin đối ngoại, chú trọng tạo điểm nhấn, nhằm truyền tải rộng rãi nhất các thông điệp và tạo được sự ủng hộ cũng như môi trường thuận lợi để triển khai các hoạt động đối ngoại. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung để tăng tính thông tin, tính thuyết phục, sức hấp dẫn, độ lan tỏa của thông tin đối ngoại; xây dựng lực lượng làm thông tin đối ngoại vừa hồng vừa chuyên, tinh nhuệ, sáng tạo…

TTXVN/Báo Tin tức