Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Theo thống kê của cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2021, số lượng đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền ở các cấp tăng khá nhiều, nhưng tỷ lệ giải quyết vẫn đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 (69,48%). Đây là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong việc tăng cường giải quyết đơn thư của công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trò chuyện với người dân tại buổi tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh, ngày 15/7/2021.

6 tháng đầu năm 2021 là thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng và bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do vậy ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; tăng cường xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của công dân.

Tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của công tác tiếp công dân; rà soát giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị nói chung, các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, kéo dài nói riêng, để có ý thức trách nhiệm cao nhất trong việc tập trung giải quyết. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Trách nhiệm người đứng đầu của mỗi đơn vị được đề cao. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết KNTC tại một số địa phương có nhiều vụ việc KNTC như: Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Cẩm Phả...Qua kiểm tra cho thấy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã thể hiện nghiêm túc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đặc biệt, đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp gặp, đối thoại với nhân dân, thường xuyên sâu sát chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh trật tự. Việc trao đổi thông tin giữa các ngành với địa phương được thực hiện thường xuyên, tạo hiệu quả cao trong công tác phối hợp giải quyết đơn thư.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC; đã gắn chương trình công tác năm của đơn vị mình với hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị của chính quyền; tích cực giám sát, phản biện, giúp nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC của các cấp chính quyền ngày càng dân chủ, công khai, hiệu quả. LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN tỉnh đã chủ động gặp gỡ, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để tiếp nhận nghiên cứu, tham gia ý kiến giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân, hội viên; tích cực tham gia đối thoại, giám sát, phản biện các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.

Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Lan (TP Cẩm Phả) liên quan đến nội dung khiếu nại về việc cấp GCNQSDĐ, tháng 6/2021.

6 tháng đầu năm nay, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 3.830 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 6.047 đơn; đã giải quyết 337/485 vụ việc khiếu nại, 23/27 vụ việc tố cáo. Qua giải thích, thuyết phục, đã có 54 vụ việc khiếu nại công dân rút đơn. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1 vụ việc kéo dài, phức tạp. Tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với địa phương tích cực giải quyết dứt điểm. Các đơn kiến nghị, phản ánh đã được phân loại, xử lý kịp thời, chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tổ công tác giúp việc cho đại diện của Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính tại TAND tỉnh, thường xuyên theo dõi, nắm thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp có hiệu quả với TAND tỉnh. 6 tháng đầu năm nay đã có 54/159 vụ án được giải quyết; trong đó đình chỉ 27 vụ, bác đơn khởi kiện 23 vụ, chấp nhận yêu cầu khởi kiện 4 vụ.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những điểm hạn chế, chưa được khắc phục triệt để. Đó là thời hạn giải quyết đơn khiếu nại của một số vụ việc chưa đảm bảo; tổ chức đối thoại với công dân ở một số nơi đôi lúc chưa đảm bảo về mặt trình tự và thành phần; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại đôi khi còn chậm, chưa kịp thời, dẫn đến công dân tiếp tục có đơn gửi đến cơ quan chức năng...

Thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, thời gian tới tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh KNTC; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC...

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-2930243.html