Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo

Ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên tại Hà Nội.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo, đài trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Quyết định số 670/QĐ-BTTTT, ngày 12/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo/đài trung ương và địa phương.

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) - cho biết, đợt tập huấn được tổ chức nhằm tuyên truyền nội dung về chủ tương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền. Từ đó góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách pháp luật; giữ gìn được bản sắc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tăng cường đoàn kết tôn giáo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra còn có mục tiêu đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Ông Hải nhấn mạnh, báo chí góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam...

Từ đó, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; đưa thông tin, hình ảnh về đất nước và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới. Thông qua hội nghị sẽ giúp mỗi người có thêm những thông tin, kiến thức về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Để từ đó, mỗi cá nhân thêm yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, mong muốn được góp phần sức lực nhỏ bé của mình để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nước ta có 53 dân tộc thiểu số với 14,123 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Hầu hết các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa và tập trung chủ yếu ở một số tỉnh khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền trung, Tây Nam bộ.

Khẳng định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã nêu những nội dung chủ yếu của Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Nhà nước đã ban hành 118 chính sách và bố trí nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, 98,4% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 93,9%; 100% xã có trường tiểu học và trung học cơ sở, 99,7% xã có trường mầm non, mẫu giáo; 99,3% xã có trạm y tế; gần 100% số xã có nhà văn hóa hoặc điểm bưu điện văn hóa.

Tuy nhiên, hiện nay khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng miền chưa được thu hẹp, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số vẫn chiếm 62% số hộ nghèo cả nước; vẫn còn 1.551 xã đặc biệt khó khăn. Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm hơn 3%.

Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) cho biết, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư phát triển nhưng do xuất phát điểm thấp cho nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến nay đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chậm, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao.

Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn...

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam và Chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.

Trang Anh