Nâng cao hiệu quả quản lý về lĩnh vực khoáng sản

Gốc
ĐÀ NẴNG- UBND TP vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn thành phố.

ĐÀ NẴNG- UBND TP vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu thực hiện nghiêm các chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo đúng quy định; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép; các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác...

Chỉ thị yêu cầu Sở TN&MT xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; tham mưu UBND TP đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; Sở Xây dựng tăng cường công tác thẩm định, quy hoạch điểm tập kết khoáng sản; Sở Công thương kiểm tra xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến khoáng sản có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; Sở GTVT phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển khoáng sản bằng phương tiện đường thủy, đường bộ…

XUÂN ĐƯƠNG

Tin nóng

Tin mới