Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng

Gốc
Ngày 11/9, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng - Ảnh 1

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác chủ trì Hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo, từ ngày 3/8 đến ngày 25/8/2017, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tiến hành kiểm tra, giám sát tại Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh và Thị ủy Duyên Hải. Kết quả cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế tại địa phương; xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”...

Hơn 6 năm qua, các cấp ủy Đảng đã tổ chức 24 cuộc tự kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện sai phạm kỷ luật khiển trách 5 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 96 cá nhân. Tỉnh ủy cũng đã tổ chức thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 3 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khiển trách 1 trường hợp. Ngành Thanh tra đã thực hiện 167 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, kinh tế - xã hội, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý về Đảng 33 cá nhân, về chính quyền 18 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 693 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 3 vụ có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, điều tra 35 vụ với 60 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 35 vụ với 60 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Tòa án xét xử 33 vụ với 49 bị cáo phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án đạt 657.851.561 đồng, phải thu hồi theo bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật (đạt tỷ lệ 100%); thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế là 1.664.256.991 đồng/2.881.708.195 đồng (đạt 58%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 6 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế của các cơ quan chức năng cần phải khắc phục; qua đó kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị trong chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tham mưu, giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng; chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định, giám định viên, đặc biệt là giám định về tài chính, ngân hàng, xây dựng... phục vụ việc giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Phát biểu kết luận, ông Lê Minh Trí, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã nghiêm túc tiếp thu, thể hiện cao trách nhiệm và quyết tâm có sai thì sửa. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh thời gian qua đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kết luận của Đoàn công tác; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, yếu kém mà Đoàn công tác đã nêu. Đặc biệt, cần triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, công tác phát hiện tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế; phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trong công tác phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng.

Phúc Sơn (TTXVN)

Tin nóng

Tin mới