Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Cần Thơ

Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong đó, có chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ quan tâm, chỉ đạo. Theo đó, BHXH thành phố đã tham mưu thực hiện đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những khó khăn, thách thức. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Cần Thơ (BCĐ), cho biết:

- Ngay từ đầu năm 2022, BHXH TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho UBND các quận, huyện; Quyết định số 1054/QĐ-UBND về kiện toàn BCĐ; tham mưu BCĐ ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ về tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

BHXH thành phố còn phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp số 07/CTr-BTGTU-BHXH về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025; phối hợp Sở Y tế thành phố ký kết Kế hoạch liên ngành số 431/KHLN-BHXH-SYT về tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp Hội Nông dân thành phố ký kết Kế hoạch số 539/KHPH.BHXH-HNDT về phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và cài đặt VssID giai đoạn 2022-2025; phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm ký hợp đồng đại lý thu và tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID… Các quy chế phối hợp đều giao chỉ tiêu cho mỗi cán bộ vận động ít nhất 1 người tham gia BHXH tự nguyện và 2 người tham gia BHYT hộ gia đình...

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Cần Thơ, tại buổi ra quân vận động, tuyên truyền thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố. Ảnh: C.H

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Cần Thơ, tại buổi ra quân vận động, tuyên truyền thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố. Ảnh: C.H

* Xin ông cho biết, đâu là những thách thức, khó khăn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn?

- Những tháng đầu năm 2022, một số chỉ tiêu về BHXH, BHYT của Cần Thơ chưa đạt như mong muốn. Đến hết tháng 6-2022, thành phố giảm khoảng 37.404 người tham gia BHYT so với cuối năm 2021, trong đó, phần lớn giảm người tham gia BHYT hộ gia đình. Mặc dù công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhưng từng lúc, từng nơi chưa được thường xuyên, liên tục. Cuối năm 2021, các đơn vị xã, phường, thị trấn đã vận động người dân tham gia BHYT có giá trị sử dụng 3 tháng để đạt độ bao phủ theo kế hoạch. Tuy nhiên, một số nơi do người dân chưa có khả năng tham gia tái tục, trong khi đại lý thu chưa vận động người tham gia tái tục kịp thời…

BHXH tự nguyện cũng giảm khoảng 6.859 người tham gia so với cuối năm 2021. Nguyên nhân là do nhiều người tham gia BHXH tự nguyện làm nghề tự do, có thu nhập thấp và không ổn định. Đồng thời, mức đóng BHXH tự nguyện tăng từ ngày 1-1-2022, trong khi đa phần người dân chọn mức đóng thấp nhất suy nghĩ đến việc tạm dừng đóng hoặc rút một lần, khiến việc vận động tái tục gặp khó khăn. Mặt khác, chính sách BHXH tự nguyện chưa thực sự thu hút người tham gia…

Công tác phát triển BHXH bắt buộc cũng gặp không ít khó khăn, do phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số lượng người lao động ít. Số đơn vị sử dụng dưới 10 người lao động chiếm 60,53% tổng số đơn vị trên địa bàn; chỉ có 14 đơn vị sử dụng trên 1.000 người lao động, chiếm 0,31% tổng số đơn vị…

* Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022, nhất là để mạng lưới an sinh lan tỏa đến mọi người dân, TP Cần Thơ sẽ thực hiện những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa ông?

- BCĐ yêu cầu UBND các quận, huyện phải vào cuộc quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW và Quyết định 155/QĐ-UBND. Chủ tịch UBND các quận, huyện phải xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, các địa phương phải xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu của UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn và các hội, đoàn thể trên địa bàn. Đồng thời, các quận, huyện cần giao chỉ tiêu cho chủ tịch cấp dưới, nếu không hoàn thành 2 chỉ tiêu về BHXH, BHYT thì xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, UBND thành phố giao.

Đối với ngành BHXH, phải thường xuyên chủ động phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT một cách sâu rộng. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện 4 chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cho BCĐ, làm cơ sở để chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo BHXH các quận, huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đã giao cho các xã, phường, thị trấn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần chỉ đạo các đoàn thể, ban nhân dân khu vực, ấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương mình. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về BHXH, BHYT, để người dân đồng thuận và tự nguyện tham gia. Đồng thời, vận động các nguồn xã hội hóa hoặc dành một phần ngân sách, từ các quỹ... để hỗ trợ thẻ BHYT, sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình BHXH, BHYT toàn dân.

Ngoài ra, BHXH TP Cần Thơ phải tham mưu kiểm tra, giám sát UBND quận, huyện và các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện các chỉ tiêu được giao vào tháng 6 và tháng 11-2022, có báo cáo và tham mưu kịp thời những giải pháp trọng tâm để UBND thành phố chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể cần xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phối hợp tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT một cách cụ thể và hiệu quả nhất tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành BHXH, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

* Xin cảm ơn ông!

CHẤN HƯNG (thực hiện)