Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người tại Hà Nam

Ngày 29-9, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022.

Ngày 29-9, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022.

 Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Văn Kỷ - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền; Nguyễn Hải Lưu – Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Trần Xuân Dưỡng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hà Nam; Đại tá Đỗ Hoài Nam – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hà Nam cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân; bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tự do tôn giáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân... Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tích cực. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hà Nam cũng nhấn mạnh, đây là hội nghị có vai trò rất quan trọng để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá; qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới.

 Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ thông tin chuyên đề tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ thông tin chuyên đề tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kỷ - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và đồng chí Nguyễn Hải Lưu – Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao đã truyền đạt các chuyên đề gồm: Công tác nhân quyền trong tình hình mới và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, bảo vệ quyền con người; Hoạt động lợi dụng các cơ chế nhân quyền Liên hiệp quốc để gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền; Thực tiễn công tác đấu tranh, đối thoại về nhân quyền thông qua các diễn đàn song phương, đa phương...

Ngoài ra, các báo cáo viên đã cung cấp thông tin toàn diện, cập nhật tình hình thực tiễn về công tác bảo đảm và đấu tranh nhân quyền trong thời gian qua; tập trung nêu bật chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về quyền con người; những kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh bảo vệ quyền con người...

 Đồng chí Đỗ Hoài Nam phát biểu bế mạc tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Hoài Nam phát biểu bế mạc tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Hoài Nam - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Thông tư của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Đồng thời rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất việc xây dựng mới, bổ sung sửa đổi các văn bản, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về tôn giáo, dân tộc, đất đai, lao động, an sinh xã hội, nhất là các chính sách về lao động, việc làm, chính sách với phụ nữ, trẻ em, người có công, người khuyết tật; các chính sách bảo trợ về xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về những thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền đề tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc về nông thôn, tôn giáo; đồng thời nắm và giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của công nhân, người lao động... qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Lưu Ly