Sáng 18-1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại T.Ư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị, có gần 300 đại biểu lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành và một số địa phương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Nang cao hieu qua va doi moi cong tac doi ngoai nhan dan - Anh 1

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong cả nước và của công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong năm 2017, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, bảo đảm tính thiết thực, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp và tối đa hóa lợi ích của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng chí Đinh Thế Huynh giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức nhân dân thống nhất nhận thức, tập trung quán triệt ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư về thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6-7-2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cũng như thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn qua kênh đối ngoại nhân dân.

Phát biểu ý kiến tổng kết hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh và ý kiến tham luận của các đại biểu, làm rõ thêm các yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2017, các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân nhằm góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Ban Đối ngoại T.Ư đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân đợt đầu tặng các đồng chí: Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; Trịnh Ngọc Thái, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; Phạm Văn Chương, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ la-tinh; Vũ Mão, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia; Bùi Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung; trao Cờ thi đua tập thể dẫn đầu trong các lĩnh vực của công tác đối ngoại nhân dân tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; trao Bằng khen tặng 22 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

* Tối 18-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) phối hợp Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) tổ chức gặp mặt nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Tại cuộc gặp, các đại biểu nhấn mạnh, năm 2016, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước đã được tăng cường; hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các đại biểu tin tưởng, các tổ chức quốc tế và các TCPCPNN tiếp tục ủng hộ, hợp tác hiệu quả với các cơ quan Việt Nam trong năm 2017.