Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác xúc tiến đầu tư khu vực phía Nam đã tập trung thảo luận những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài.