(GD&TĐ) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác y tế trong các trường học (YTTH) diễn ra tại Hà Nội sáng nay 17/11.

(GD&TĐ) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác y tế trong các trường học (YTTH) diễn ra tại Hà Nội sáng nay 17/11.

Cùng dự và chủ trì cò có bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng đại diện Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn TNCS HCM, các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng của Bộ GD&ĐT và gần 300 đại biểu của các tỉnh, thành phố, các tổ chức y tế thế giới, các trường ĐH, CĐ, các Sở GD-ĐT cả nước…

Nhằm thế chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác GD, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho HSSV, ngày 12/7/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 23/2006/CT-TTg về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học; đến ngày 27/3/2009, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 401/2009/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng chống bệnh, tật học đường trong các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân.

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Bộ GD&ĐT đã chủ động chỉ đạo các cơ sở GD xây dựng kế hoạch triển khai và đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bộ, ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác y tế trường học (YTTH). Nhìn lại thời điểm bắt đầu triển khai (năm 2006) và sau 5 năm (năm 2011) cho thấy, tỉ lệ cán bộ y tế chuyên trách công tác YTTH ngày càng cao, ở các trường mầm non và phổ thông tăng từ 17,38% (năm 2006) lên 36,72% (năm 2011), số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác YTTH ở các trường đào tạo đã tăng lên 22,19%; số trường phổ thông có phòng y tế là 47,49% (năm 2006) đã tăng lên là 51,54% (năm 2011), số trường đào tạo có trạm y tế tăng từ 55,9% lên 70,3%; Kinh phí dành cho YTTH của các trường mầm non và phổ thông tăng từ 10.374,9 triệu đồng năm 2006 lên đến 16.225,1 triệu đồng năm 2011, kinh phí dành cho công tác YTTH của các trường đào tạo cũng tăng từ 6.713 triệu đồng (năm 2006) lên đến 54.775,3 triệu đồng (năm 2011).

Thứ trưởng Trần Quang Quý tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác YTTH trong 5 năm 2006-2011.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vục ông tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết: Với chủ trương “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, các dịch bệnh đã được ngăn chặn, khống chế kịp thời, không để lây lan trong trường học, các yếu tố nguy cơ phát sinh và gia tăng bệnh, tật học đường được hạn chế, khắc phục. Điều đó được thể hiện là 5 năm qua, chưa có dịch bệnh và ngộ độc lớn xảy ra trong trường học. Công tác khám, phân loại, quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV ngày càng nề nếp và chất lượng nên đã phát hiện sớm và điều trị kịp thời những trường hợp HSSV có vấn đề về sức khỏe...

Thông qua việc lồng ghép, tích hợp các nội dung GD sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường vào chương trình giảng dạy và tổ chức các hoạt động truyền thông về GD sức khỏe đã được lồng ghép với GD kỹ năng sống nên đã sinh động, hấp dẫn hơn. HSSV đã có những chuyển biến về nhận thức, được rèn luyện để hình thành các hành vi tốt, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, bệnh trong nhà trường và cộng đồng.

Nhiều chương trình y tế trong các trường học như phòng, chống dịch bệnh (cúm A H5N1 và H1N1, sốt xuất huyết, lao, bệnh chân - tay - miệng), phòng chống bệnh tật học đường (bệnh về răng, mắt, cong vẹo cột sống), ATVSTP, suy dinh dưỡng, tai nạn thương tích, nước sạch vệ sinh môi trường, HIV/AIDS, phòng chống tác hại của thuốc lá đã được tăng cường. Công tác GD chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, phòng chống bệnh tật học đường được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ và ngày một hiệu quả...

Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe những báo cáo tham luận của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội VN, đại diện các Sở GD-ĐT Nam Định, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh... báo cáo các số liệu thống kê cụ thể đã cho thấy thực trạng về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương mình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao bằng khen của Bộ Y tế cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác YTTH

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh, tật trong trường học ngày càng được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Có được điều đó chúng ta không thể không kể đến sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ xây dựng hoàn thiện các chế độ, chính sách và triển khai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động YTTH của Ngành GD trong những năm qua...

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế như việc triển khai công tác YTTH tại các cơ sở GD còn gặp không ít khó khăn; nhiều địa phương, chính quyền các cấp chưa quan tâm đến việc đầu tư cho CSVC, cán bộ YTTH một cách thỏa đáng; việc thực thi, áp dụng các văn bản chỉ đạo của T.Ư còn chậm, thiếu triệt để. CSVC của nhiều trường đã quá cũ, chưa đảm bảo về phòng ốc cũng như trang thiết bị cho các hoạt động về văn hóa, thể thao ngoại khóa và YTTH. Cùng với đó, do chế độ tiền lương thấp nên cũng chưa thu hút được cán bộ y tế vào làm trong các cơ sở GD… Nguồn kinh phí dành lại cho công tác YTTH còn quá ít, chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí từ BHYT trích lại...

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục những tồn tại trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quang Quý đề nghị các cơ sở GD cần phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như: Tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác YTTH đáp ứng những yêu cầu mới, cấp thiết của thực tiễn triển khai công tác YTTH. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở GD kiện toàn và hoàn thiện hệ thống BCĐ công tác YTTH, đặc biệt nghiêm túc thực hiện việc tuyển dụng, định biên cán bộ làm YTTH, xây dựng cơ chế đãi ngộ, đảm bảo chế độ, chính sách thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ làm công tác YTTH này.

Tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ YTTH đủ về số lư¬ợng, đảm bảo chất lượng theo qui định, đảm bảo các trường học đều có cán bộ chuyên trách về công tác YTTH. Chỉ đạo các cơ sở GD tiếp tục huy động các nguồn lực, nâng cấp CSVC, cải thiện môi trường, cảnh quan, điều kiện học tập, chú trọng xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Đầu tư, củng cố phòng y tế, trạm y tế và các trang thiết bị, thuốc thiết yếu.

Tăng cường công tác GD, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho HSSV để các em chuyển biến về nhận thức, được rèn luyện để hình thành các hành vi tốt, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, bệnh trong nhà trường và cộng đồng. Cần xây dựng kế hoạch đầu tư cho công tác GD, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho HSSV hàng năm.

Có dự toán và phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nư¬ớc cho công tác YTTH. Tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong việc triển khai BHYT bắt buộc đối với HSSV. Vận động HSSV tham gia BHYT và huy động các nguồn tài trợ cho công tác YTTH. Xây dựng và triển khai có hiệu quả những dự án, ch¬ương trình về YTTH. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác YTTH đang là đòi hỏi tất yếu trong Chiến lược Phát triển GD giai đoạn 2011 – 2020…

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 23, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế cũng đã trao tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác YTTH.

Trung Toàn

,