Nâng cao kỷ cương hành chính, văn hóa nơi công sở

Gốc
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND (ngày 9-2-2021) về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Dư luận đánh giá, đây là chủ trương cần thiết, kịp thời nhằm nâng cao kỷ cương hành chính, văn hóa nơi công sở.

Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội:
Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Năm 2021, Sở Tài chính Hà Nội xác định sẽ tiếp tục tăng cường kỷ cương công sở cùng với quản lý chặt chẽ các khoản chi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Sở sẽ quán triệt Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú. Trong thực thi nhiệm vụ, tất cả phải nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, tuân thủ quy định của cơ quan, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc.

Ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì:
Xác định kỷ cương, trách nhiệm là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Ngay sau khi thành phố Hà Nội xác định chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, huyện Ba Vì đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã bắt tay ngay vào thực hiện và xác định giữ vững kỷ cương, trách nhiệm là nhiệm vụ trọng tâm. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động với tinh thần đổi mới, sáng tạo và tư duy phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương là căn cứ quan trọng để các cấp ủy khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời tạo niềm tin cho người dân về quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ hiệu quả, chuyên nghiệp.

Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông:
Tăng cường thanh tra công vụ, mạnh tay xử lý vi phạm để tạo tiền đề lập lại kỷ cương

Để nền hành chính phục vụ hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp hơn, quận Hà Đông xác định phải tăng cường thanh tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và kiên quyết xử lý vi phạm để tạo tiền đề lập lại kỷ cương, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng giờ hành chính để làm việc riêng, đi lễ hội.

Bà Lê Thanh Hoa, Chi bộ Văn phòng 1, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội:
Cập nhật và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tôi cho rằng, việc thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt đối với các bộ phận liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ với công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, việc yêu cầu cập nhật và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết quả tiếp nhận và xử lý, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp… tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị cũng là “thước đo” chính xác nhất kết quả làm việc của từng vị trí việc làm cũng như hiệu quả công việc của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ông Ngô Văn Lâm, Chi bộ số 8, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông:
Nâng cao hiệu quả công tác của mỗi vị trí việc làm

Kỷ luật hành chính là những yêu cầu về tinh thần trách nhiệm đặt ra đối với cán bộ, công chức của bộ máy hành chính trong thi hành công vụ trên mỗi vị trí công tác. Làm được việc này là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp, thống nhất của bộ máy quản lý. Lâu nay, tại nhiều cơ quan, đơn vị, trật tự kỷ cương vẫn còn bị buông lỏng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Do vậy, việc tìm rõ nguyên nhân và đưa ra những giải pháp cơ bản, đồng bộ để khắc phục là đòi hỏi rất cấp bách, thiết thực nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác của mỗi vị trí việc làm, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của các cơ quan, đơn vị và cả bộ máy hành chính.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991938/nang-cao-ky-cuong-hanh-chinh-van-hoa-noi-cong-so