(Chinhphu.vn) - Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam – một cấu phần quan trọng thuộc Dự án “Tăng cường năng lực ngoại giao kinh tế và đối thoại giữa Chính phủ và doanh nghiệp” sẽ diễn ra từ ngày 2 - 6/11 tại Đại học Harvard – Hoa Kỳ.

Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp trù bị chuẩn bị cho Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam – một cấu phần quan trọng thuộc Dự án “Tăng cường năng lực ngoại giao kinh tế và đối thoại giữa Chính phủ và doanh nghiệp” sẽ diễn ra từ ngày 2 - 6/11 tại Đại học Harvard – Hoa Kỳ. Đây là chương trình thường niên được Cơ quan Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ nhằm tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cơ hội trao đổi với giới học giả, các viện nghiên cứu nổi tiếng và các CEO quốc tế về những tác động của sự thay đổi môi trường kinh tế-thương mại quốc tế đối với Việt Nam, qua đó nâng cao kỹ năng đánh giá, dự báo, điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tại cuộc họp, ông Jonathan Picus – đại diện Đại học Harvard đã trình bày nội dung của Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam (VELP) 2009. Trên cơ sở kết quả của VELP 2008, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Đại học Harvard thiết kế Chương trình VELP 2009 dựa trên các tiêu chí: Cập nhật các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực đang nổi lên, tập trung vào diễn biến khủng hoảng tài chính toàn cầu và triển vọng kinh tế thế giới sau khủng hoảng; đi sâu vào các vấn đề chính sách phục vụ việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và tăng cường trao đổi, tương tác giữa diễn giả với các đại biểu tham dự về các vấn đề cùng quan tâm. Với các tiêu chí trên, VELP 2009 có một số chủ đề chính như: Kinh tế toàn cầu và Việt Nam; Chính sách công nghiệp và cạnh tranh; Giáo dục, khoa học và công nghệ; Chính sách xã hội tại các nền kinh tế chuyển đổi và Phát triển nông nghiệp và đô thị hóa. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của UNDP. Chương trình VELP sẽ hội tụ những chuyên gia, diễn giả nổi tiếng là các giáo sư của Đại học Harvard và Đại học Công nghệ Massachuset (MIT) và lãnh đạo một số tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng cho biết, điều mong đợi của Chính phủ Việt Nam với dự án này là các học viên sẽ rút ra bài học, kinh nghiệm trong công tác điều hành và đề xuất với Chính phủ những vấn đề liên quan để đổi mới quá trình lãnh đạo. Phó Thủ tướng mong muốn các học viên tham gia tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Từ Lương