Nâng cao năng lực cho cán bộ tuyên truyền PCCC

Gốc
Ngày 23-10, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2019.

70 học viên là cán bộ, chỉ huy đội Cảnh sát PCCC&CNCH được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng đề cương bài tuyên truyền miệng

Hơn 70 học viên là cán bộ, chỉ huy đội Cảnh sát PCCC&CNCH các địa phương tham gia lớp tập huấn. Trong 1 ngày diễn ra, các học viên sẽ tìm hiểu về mục tiêu, vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH. Đáng chú ý, tại lớp tập huấn này các học viên sẽ được bồi dưỡng các kỹ năng xây dựng đề cương bài tuyên truyền miệng trong tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và kỹ năng thuyết trình trước đám đông...

Tin, ảnh: Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/nang-cao-nang-luc-cho-can-bo-tuyen-truyen-pcc c-2970057/