Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động

Với quan điểm không vì phát triển kinh tế mà bỏ quên môi trường, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, đối với các nguồn có nguy cơ phát thải cao, tỉnh đã triển khai đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục để giám sát chặt chẽ hoạt động phát thải, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống đối với người dân trên địa bàn.

Với tốc độ phát triển nhanh của ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất điện, cũng như hình thành các khu công nghiệp trong những năm gần đây, đã tác động không nhỏ đến môi trường sống của người dân. Do đó, để phục vụ kịp thời cho việc đánh giá, xử lý môi trường, công khai thông tin tới người dân, việc nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động được tỉnh đặc biệt chú trọng.

Hệ thống quan trắc môi trường tự động tại CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả).

Hệ thống quan trắc môi trường tự động tại CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 165 trạm quan trắc môi trường tự động (QTMTTĐ) được đầu tư lắp đặt và đi vào hoạt động.Trong đó có 1 trạm quan trắc môi trường không khí quốc gia do Bộ TN&MT đầu tư, 20 trạm do tỉnh đầu tư, còn lại do các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đầu tư. Riêng ngành Than đã đầu tư 50 trạm quan trắc môi trường nước thải, khí thải được đặt tại các khai trường khai thác, sản xuất, vận chuyển than.

Hằng năm, kết quả các thông số từ các trạm quan trắc môi trường tự động đều được truyền trực tiếp từ các trạm cơ sở về Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT). Theo lãnh đạo Trung tâm Quan trắc TN&MT cho biết: Tại trung tâm điều hành, khi phát hiện các số liệu chuẩn bị vượt ngưỡng hoặc vượt ngưỡng, cán bộ trực sẽ thông tin trực tiếp đến doanh nghiệp để có hướng xử lý kịp thời. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa khắc phục kịp thời, hoặc tái diễn, Sở TN&MT sẽ mời doanh nghiệp lên lập biên bản, xử lý vi phạm theo đúng quy định.Từ đó, đã kịp thời kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần thay đổi nhận thức của chủ các doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động; chỉ đạo tổ chức chuyển tải liên tục, trực tiếp thông tin, dữ liệu tới Bộ TN&MT, UBND các địa phương, công khai thông tin môi trường cho người dân được biết, giám sát.

Các thông số từ các trạm quan trắc môi trường tự động đều được truyền trực tiếp từ các trạm cơ sở về Trung tâm Quan trắc TN&MT.

Các thông số từ các trạm quan trắc môi trường tự động đều được truyền trực tiếp từ các trạm cơ sở về Trung tâm Quan trắc TN&MT.

Cùng với đó, công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công trình dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, hải văn trên địa bàn tỉnh ngày được quan tâm. Hiện tỉnh đã đầu tư 96 trạm, điểm quan trắc khí tượng thủy văn. Ngoài ra còn có 26 công trình phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định (đến nay có 7/26 công trình đã lắp thiết bị quan trắc, trong đó có 2/6 công trình truyền số liệu về Đài KTTV tỉnh Quảng Ninh và Hệ thống quan trắc môi trường tự động tỉnh Quảng Ninh.

Có thể thấy, quan trắc môi trường tự động bước đầu đã và đang đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác những yêu cầu bức thiết của xã hội về kiểm soát, theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường. Tuy nhiên, để giải quyết tốt vấn đề môi trường trước những thách thức của biến đổi khí hậu, thời gian tới công tác bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động quan trắc môi trường tự động nói riêng cần được tăng cường và nâng cao năng lực hơn nữa theo như tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030".

Nguyễn Duy