Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn thành phố, Công an Hà Nội và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đảm bảo TTATGT đường sắt.