Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chủ lực

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận, áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, giải pháp công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, từ năm 2014, Thái Nguyên triển khai Dự án 'Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ'...

Công ty TNHH Nat SteelVina là một trong những doanh nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Công ty TNHH Nat SteelVina là một trong những doanh nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Dự án thực hiện với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, như: Sắt, thép, chè, xi măng… UBND tỉnh giao Sở Khoa học & Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai Dự án.

Qua 6 năm triển khai, đến nay Dự án đã hỗ trợ 13 doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng mô hình điểm thông qua việc xây dựng, áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến để nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa.

Để Dự án mang lại hiệu quả thiết thực, Sở Khoa học & Công nghệ còn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lợi ích của việc áp dụng các công cụ, hệ thống nâng cao NSCL sản phẩm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cụ thể, hàng năm, Sở tổ chức từ 1 đến 2 hội nghị, hội thảo để phổ biến về Dự án. Giai đoạn 2014-2020, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho trên 300 lượt cán bộ quản lý của 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh về các giải pháp nâng cao NSCL sản phẩm, như: Quản lý và nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; quản trị marketing, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng... Dự án cũng đã đầu tư, mua sắm, trang bị trên 1.000 cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, Dự án đã khích lệ được các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đổi mới sáng tạo, áp dụng những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đầu tư công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận rõ rệt.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên), chia sẻ: Tham gia từ giai đoạn đầu của Dự án, chúng tôi được hỗ trợ đổi mới về công nghệ; đặc biệt, thông qua các khóa đào tạo, tập huấn về nâng cao NSCL sản phẩm, các thành viên của Hợp tác xã đã được thực hành các công đoạn, quy trình sản xuất chè nghiêm ngặt. Từ đó, đơn vị kiểm soát toàn diện các khía cạnh và quá trình liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè.

Đối với Công ty TNHH NatSteelVina, ông Hoàng Xuân Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cho rằng: Nhờ tham gia Dự án, chúng tôi được tiếp cận, ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến kỹ thuật, nâng cao khả năng quản trị, quản lý sản xuất, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL; kết hợp nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực…

Sơn Lâm