Ngày 25-11, Công an Tây Ninh đã phối hợp với Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II tổ chức khai giảng lớp đào tạo trung cấp nghiệp vụ chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở cho lực lượng Công an xã trên địa bàn. Lực lượng Công an xã góp phần quan trọng trong đảm bảo ANTT/ Tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã

Khóa học có sự tham gia của 119 đồng chí là Trưởng, Phó trưởng Công an xã và cán bộ dự nguồn Công an cấp xã, mở tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Tây Ninh. Khóa học có thời gian 2 năm theo hình thức vừa học vừa làm.

Các học viên sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản về pháp luật, quản lý hành chính về ANTT ở địa bàn cơ sở; nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tin học, ngoại ngữ; kỹ năng sử dụng vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ; võ thuật CAND....

H.Trang