Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 28-9, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng cho gần 160 cán bộ phụ trách công tác này tại các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung cơ bản: Quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hiện hành về công tác thi đua - khen thưởng; phương pháp tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua chuyên đề, gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trong giai đoạn 2021-2025; một số mô hình, gương điển hình tiên tiến của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2022; quy định bình xét danh hiệu "Công dân Thái Nguyên tiêu biểu" năm 2022...

Trong tháng 9-2022, Ban Thi đua - Khen thưởng tổ chức 10 hội nghị theo cụm, với gần 800 người tham dự (tại các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và TP. Thái Nguyên) nhằm tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật về thi đua - khen thưởng đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị.

Từ đó, giúp mỗi cán bộ nâng cao kiến thức, nắm chắc nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng và vận dụng tổ chức, triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương được tốt hơn; góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, xây dưng, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Đức Anh