Nâng cao nhận thức cho sinh viên về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu

Gốc
Chiều 15/11 tại Trụ sở bộ TN&MT, Trung tâm Truyền thông TN&MT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về các hoạt động truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững với Đại học TN&MT Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ trưởng bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về các hoạt động truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao nội dung hợp tác giữa Trung tâm và 03 trường đại học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng. “Ngành tài nguyên và môi trường phụ trách 09 lĩnh vực, đều là những lĩnh vực tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu về phát triển bền vững kinh tế - xã hội – môi trường ngày càng cao, việc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững sẽ ngày càng quan trọng, nhất là phải dựa trên các luận cứ khoa học khách quan.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Thứ trưởng đề nghị, với hai nhiệm vụ chính là giáo dục và nghiên cứu khoa học, các Trường Đại học sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, các sự kiện, cuộc thi...; đồng thời, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ để góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Ngành.

Qua hoạt động hợp tác này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng mong muốn có thể tập hợp các nhà khoa học để tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm với 03 trường đại học nhằm thúc đẩy các hoạt động truyền thông về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời phối hợp tổ chức và triển khai sâu rộng hơn nữa các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các sự kiện, ngày lễ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững (Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…).

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT, Thỏa thuận hợp tác này sẽ làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động truyền thông cho giới trẻ, học sinh, sinh viên tại các trường đại học; tăng cường các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển bền vững; hỗ trợ tuyên truyền, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực; phối hợp triển khai các sự kiện, ngày lễ cấp quốc gia cũng như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-tnmt-nang-cao-nhan-thuc-cho-sinh-vien-ve-bao-ve-moi-truong-bien-doi-khi-hau-a463157.html