Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá giai đoạn 2021-2022

Nhằm tiến tới giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong xã hội, đồng thời thực hiện việc kiểm soát mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá, giảm tổn thất về kinh tế và sức khỏe cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội, đồng thời tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong đó, 100% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công sở; 95% người dân hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 95% người dân hiểu biết các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 65% người dân biết quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; đưa nội dung giảng dạy về phòng, chống tác hại thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc.

Cụ thể, 100% trường mẫu giáo, tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; ít nhất 420 trường trung học cơ sở và 60 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; ít nhất 30 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng; ít nhất 6 trường cao đẳng và đại học trong thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà; 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị. Trong đó có 80% các đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 82% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; ít nhất 7 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của khách sạn.

Tổ chức truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá: Tổ chức ít nhất 35 buổi tại các trường học trung học cơ sở, trung học phổ thông; 30 buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người dân các huyện, thị xã, thành phố; 7 buổi tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, tăng cường năng lực cho người tham gia công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, ít nhất 300 cán bộ thanh tra, kiểm tra, công an được tập huấn nâng cao về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan; Tổ chức ít nhất 5 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nang-cao-nhan-thuc-ve-tac-hai-thuoc-la-giai-doan-2021-2022/139085.htm