(HNM) - Ngày 15-8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến dẫn đầu Đoàn công tác Thành ủy làm việc với Huyện ủy Mỹ Đức về tình hình, kết quả xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), công tác đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ huyện Mỹ Đức có 56 TCCSĐ, 7.111 đảng viên. Trong hai năm qua, huyện duy trì được số TCCSĐ trong sạch, vững mạnh trên 70%, không còn TCCSĐ yếu kém… Tuy nhiên, trong hai năm qua, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế như việc chỉ đạo đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên cuối năm có địa phương còn nặng về thành tích. Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở chưa thường xuyên. Huyện vẫn còn 17 thôn có nhiều chi bộ, cá biệt có một thôn có đến 9 chi bộ. Mỹ Đức cũng chưa thành lập được TCCSĐ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đề nghị Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ hơn đối với công tác xây dựng TCCSĐ, công tác đảng viên. Cần cụ thể hóa Chương trình số 01 của Thành ủy, tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức, sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của TCCSĐ. Đây là cơ sở để huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, nhất là trong lĩnh vực sử dụng và quản lý đất đai. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Huyện ủy chú trọng việc sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị, bảo đảm việc vận hành hiệu quả, trước mắt là sắp xếp lại tổ chức đảng tại 17 thôn có nhiều chi bộ.