Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao trình độ cho công nhân TPHCM: Cách nào?

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Lương thấp, cường độ làm việc cao, thiếu sự hỗ trợ của doanh nghiệp, con đường tới lớp của CN càng gập nghềnh. Cách giải nào cho bài toán nâng chất lực lượng CN TP để thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2010, toàn TP có 50% CN có trình độ tay nghề trung cấp?