Nâng cao trình độ tham mưu tác chiến, huấn luyện của đại đội trưởng pháo phòng không, súng máy phòng không

Gốc
Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân vừa tổ chức thành công Hội thi đại đội trưởng pháo phòng không, súng máy phòng không (PPK, SMPK) lực lượng phòng không lục quân năm 2020.

Sau 5 ngày đua tài, các thí sinh đã hoàn thành tốt các nội dung hội thi, an toàn mọi mặt. Kết quả, ban tổ chức trao cờ tặng các tập thể: Giải nhất cho đoàn Quân khu 4; 2 giải nhì cho đoàn Quân khu 1 và Quân khu 3; 5 giải ba cho đoàn Quân khu 2, Quân khu 5, Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Quân đoàn 3; trao 45 bằng khen và 22 giấy khen tặng các cá nhân có thành tích cao trong hội thi. Hội thi là dịp kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, khả năng thực hành công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện của các đồng chí đại đội trưởng và các thành phần trong kíp chiến đấu, phân đội PPK, SMPK trong toàn lực lượng. Qua đó, các đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm cho chỉ huy cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TẦN HƯNG

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-trinh-do-tham-muu-tac-chien-huan-luyen-cua-dai-doi-truong-phao-phong-khong-sung-may-phong-khong-639846