Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng cao uy tín chất lượng cá tra Việt Nam

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100 doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu thủy sản đã tham dự hội nghị bàn giải pháp nâng cao uy tín chất lượng cá tra Việt Nam.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232860/Default.aspx