Nâng cao vai trò của tổ trưởng công đoàn

Gốc
Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về sản, phụ khoa; kế hoạch hóa gia đình; sơ sinh; hỗ trợ sinh sản; chẩn đoán trước sinh. Trong nhiều năm qua, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của CĐ bệnh viện. CĐ bệnh viện luôn nhận thức rằng, làm tốt công tác này sẽ góp phần thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Nâng cao vai trò của tổ trưởng công đoàn - Ảnh 1

Nhân viên y tế BV Phụ sản Trung ương chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: QUẾ CHI

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, CĐ bệnh viện đã tích cực nâng cao nhận thức của CBVCLĐ và các cấp lãnh đạo về vai trò của tổ chức CĐ trong thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ. BCH CĐ cùng các tổ CĐ đã tích cực vận động đoàn viên CĐ đóng góp ý kiến, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của bệnh viện.. CĐ tham gia công tác quản lý như cử đại diện trong các Hội đồng lương; chi tiêu nội bộ; thi đua, kỷ luật; đề án vị trí việc làm…

Theo ông Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch CĐ bệnh viện - nhằm tăng cường phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức vững mạnh, CĐ bệnh viện luôn tích cực nâng cao vai trò của Tổ trưởng CĐ trong toàn hệ thống. Đội ngũ này hiện có 44 người, trong đó có gần 53% có trình độ đại học, sau đại học. CĐ bệnh viện đã xác định vị thế chính trị gắn với trách nhiệm và quyền lợi của Tổ trưởng CĐ tại đơn vị, như đề xuất với Giám đốc Bệnh viện cho các Tổ trưởng CĐ được hưởng hơn 600.000 đồng trong thu nhập tăng thêm hằng tháng; Tổ trưởng CĐ có vai trò tổ chức Hội nghị CBVC tổ; đồng chủ trì hội nghị đánh giá thi đua CĐ; trong công tác khen thưởng, trao tặng kỷ niệm chương CĐ.

CĐ bệnh viện cũng rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, trong đó chú trọng về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật. Trong 5 năm qua, BCH đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ, 4 lớp đào tạo cho toàn bộ cán bộ CĐ, như: Thủ lĩnh CĐ; kỹ năng tổ chức hội nghị, soạn thảo văn bản, diễn thuyết; kỹ năng tập hợp, nghiên cứu các chủ đề về: BHXH; BHYT; Luật LĐ…

Những cách làm trên đã góp phần vào kết quả 100% CBVCLĐ là đoàn viên CĐ, không có người đứng ngoài tổ chức. Giai đoạn 2010-2016, CĐ bệnh viện đã kết nạp được 484 đoàn viên CĐ. Hiện, tổng số đoàn viên CĐ là 1.158 người, sinh hoạt tại 44 tổ CĐ thuộc 39 khoa, phòng và trung tâm. Năm 2016, đời sống của CNVCLĐ được duy trì và cải thiện, thu nhập tăng 11,4% so với năm 2015. Quan hệ LĐ hài hòa, không có tranh chấp, khiếu nại, thắc mắc, CBVCLĐ đều có việc làm ổn định, không có LĐ thuộc đối tượng dôi dư, thất nghiệp.

QUẾ CHI

Tin nóng

Tin mới