ANTĐ - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội vừa tổ chức thí điểm lắp đặt 5/16 cụm loa tuyên truyền Luật Giao thông ở các ngã tư, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.