Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng chất đội ngũ CNVC-LĐ và hoạt động CĐ cơ sở

Báo Người Lao Động
Gốc

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ TP vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, vì quyền và lợi ích của CNVC-LĐ, vì sự phát triển bền vững của TP

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/232505.asp