Nâng diện tích trồng ca cao lên 60.000 ha

Gốc
Bộ NN-PTNT vừa chủ trì tổ chức hội nghị chiến lược phát triển cây ca cao ở Việt Nam đến năm 2015. Theo Bộ NN-PTNT, hiện nay diện tích ca cao ở cả nước đạt khoảng 9.000 ha và mới chỉ trồng chủ yếu ở một số tỉnh phía Nam

Tin nóng

Tin mới