Nâng lương chính sách quá chậm

Gốc
QĐND - Là giáo viên Trường Kỹ thuật miền Trung, Tổng cục Kỹ thuật, mới đây, tôi được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xem xét nâng lương và phiên quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trước thời hạn để nghỉ hưu.

Thế nhưng, khi xem lại quyết định nâng lương, phiên quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, tôi nhận thấy thời gian nghỉ chờ hưu ghi là 1-11-2010, sẽ nhận sổ hưu 1-11-2011, nhưng không hiểu vì lý do gì mãi đến 21-4-2011 (tức là gần 6 tháng sau mới được cơ quan cấp trên chuẩn y quyết định). Được biết, Thông tư số 07/2005/TT-BQP ghi rõ: “Quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức quốc phòng có quyết định nghỉ chuẩn bị hưu và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ bậc lương cũ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong nhóm thì được xét nâng 1 (một) bậc lương trước thời hạn 1 năm (12 tháng) so với thời gian quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư này”.

Như vậy, so với Thông tư số 07/2005/TT-BQP và quyết định nâng lương mà tôi được nhận, thì tôi không được hưởng chính sách nâng lương trước niên hạn 1 năm (12 tháng) mà chỉ được hưởng 6 tháng rưỡi. Đề nghị các cơ quan liên quan xem xét việc thực hiện chế độ chính sách để tôi khỏi thiệt thòi quyền lợi sau khi nghỉ hưu.

Nguyễn Gia Phương

(Giáo viên Trường Kỹ thuật miền Trung, Tổng cục Kỹ thuật)

Tin nóng

Tin mới