Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nắng quê hương

Báo Cần Thơ
Gốc

KAI HOÀNG

Nắng quê hương rụng gầy cỏ úa sau đồi

Nắng quê hương rụng gầy cỏ úa sau đồi

mùa chân trần và những tiếng cười đồng bãi

năm tháng lăn tròn

đời sông trôi lục bình tím dòng ký ức

tôi nhóm ấu thơ mục đồng khói trời rơm rạ

chân quê cỏ may thắt thẻo sợi buồn

có bóng mẹ neo vào chiều nhuốm màu bàng bạc

cơm thơm chái bếp lửa nhà

bát canh dậy mùi quê xứ

thời gian dắt tay nhau qua những đắng ngọt vụ mùa

chân trôi phố thị chưa một lần dứt đời đê cỏ

hương đồng gió nội phủ ngập giấc ngủ sau hè

hiên nhà hoa khế rụng đầy miền nhớ

chiều thảy vào tôi là những khói sương bảng lảng

sóng mắt cay xè màu tóc mẹ ươm mây

nắng quê hương chiếu rọi lòng tôi thành bờ bãi

những nếp nhà khắc khoải hoàng hôn

mùa thiên di khóc đời cánh mỏi

tôi như lá mưa úa mục đê bờ

chợt chạm mắt ướt mẹ ngồi dõi sau bậu cửa

tháng năm là kẻ lữ hành

đôi chân phù sa nằm mộng lưu dấu thềm nhà vương mùi cỏ ấu. l

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nang-que-huong-a149543.html