Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Năng suất chất lượng : Nền tảng tăng trưởng bền vững

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Để tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước ngày càng hoàn thiện năng suất, chất lượng sản phẩm của mình.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/11/171586