Năng suất lao động tăng 27,97%

Gốc
(NLĐ)- Bưu điện Trung tâm Thủ Đức (Bưu điện TPHCM) đã đón nhận Huân chương Lao động hạng ba vào ngày 24-3

Thành lập năm 1975, hiện đơn vị có 243 CB-CNV, 100% là đoàn viên CĐ. Hoạt động trên địa bàn 3 quận (quận 2, 9, Thủ Đức), 5 năm qua, đơn vị đã chủ động sắp xếp lại sản xuất, bố trí lao động hợp lý, nhờ vậy đã đưa năng suất lao động từ 296 triệu đồng/người vào năm 2004 lên 880 triệu đồng/người vào năm 2009, tăng bình quân 27,97%/năm. Lãnh đạo đơn vị cho biết từ năm 2004 đến nay, đã có 532 lượt CNVC-LĐ được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị; 714 lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng; 271 người được nâng bậc, nâng lương. Tập thể lao động còn thực hiện 115 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất.

Tin nóng

Tin mới