Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nâng tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch lên 75%

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2008 Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có kế hoạch nâng tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch lên 75%.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115432&sub=127&top=39