Trong một khoảng cách ngoạn mục 380,000 km từ Trái đất tới mặt trăng, NASA truyền dữ liệu thông tin với tốc độ kỉ lục 622 Megabits trong mỗi giây.

NASA phá kỉ lục truyền dữ liệu bằng tia laze

Nếu bạn nghĩ mức truyền Internet tốc độ cao mà bạn đang dùng là nhanh thì bạn thực sự cần phải suy nghĩ lai.
NASA tải dữ liệu bằng việc dùng tia laze ở mức 622 Megabits (Mbps) mỗi giây trong khi người dùng internet trung bình truyền với tốc độ là 3.3 Mbps, còn ở Mỹ trung bình cũng chỉ là 8.7 Mbps. Đây là tốc độ nhanh kỉ lục cho việc truyền dữ liệu và phát thông tin vào trong không gian. Từ việc thăm dò của tổ chức Thám hiểm Tro bụi và Khí quyển Mặt Trăng (LADEE) cho thấy thông tin truyền được cách xa đến 380,000 km tới mặt trăng.

Thí nghiệm cho thấy NASA đang truyền thông tin đến mặt trăng.

NASA thực hiện truyền thông tin bằng cách dùng tia laze thay cho sóng radio. Từ lần đầu tiên thám hiểm vào không gian, họ đã tin rằng có sóng radio, có điều là, việc tải dữ liệu chỉ ở mức 20 Mbps từ New Mexico đến mặt trăng, như vậy tốc độ truyền sóng đang ở mức giới hạn khi nhu cầu truyền thông tin lại ngày càng tăng. Sự phát triển và thưc hiện truyền thông tin, dữ liệu bằng tia laze đã đáp ứng được nhu cầu đó với độ phân giải hình ảnh tăng và truyền được những video 3D từ không gian sâu thẳm đến Trái Đất và ngược lại.

Ông Don Cornwell, quản lý của cơ quan truyền phát thông tin bằng tia laze trong Trung tâm Hàng không Vũ trụ Goddard của NASA ở Greenbelt, cho biết: “Mục tiêu của họ là để xác nhận và xây dựng niềm tin vào công nghệ này vì vậy trong tương lai sẽ sử dụng nó”; “Khả năng độc đáo này được phát triển trong các phòng thí nghiệm Công nghệ của Viện Massachusetts có khả năng ứng dụng đến kinh ngạc”. Đó là một thử nghiệm trong thời gian ngắn, dự kiến triển khai hoạt động vào năm 2017.

Quế Nguyễn (Theo VOA news)