Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nasdaq Omx - HOSE cùng ký kết hợp tác

Gốc

Hanoinet - Ông Nguyễn Đoan Hùng, Chủ tịch HOSE nói: “Thỏa thuận với Nasdaq Omx nhằm nuôi dưỡng mối liên kết chặt chẽ giữa hai tổ chức, và thiết lập các kênh trao đổi thông tin trong các lĩnh vực vận hành hệ thống, khung pháp lý, niêm yết chéo và việc phát triển sản phẩm.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=97187