Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

NATO và cuộc chiến thông tin với Taliban

Báo VTC News
Gốc

Cựu Tư lệnh NATO tại Ápganixtan, tướng David Richard, đã thừa nhận những thất bại trong cuộc chiến thông tin và tuyên truyền của khối này đối với quân nối loạn Taliban ở Ápganixtan.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217953/Default.aspx