(ĐTCK) Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trái phiếu dạng mở VFMVFB trong kỳ báo cáo hàng tuần gần đây nhất bất ngờ giảm 5,34%, gấp 10 lần mức biến động thông thường trong các kỳ báo cáo trước đó.

Mức giảm này đã kéo NAV của Quỹ ngày 9/8 xuống 9.369,3 đồng/đơn vị quỹ. Trong các kỳ báo cáo trước đó, NAV của VFMVFB chỉ biến động trong khoảng 0,01 - 0,06%.

Công ty Quản lý quỹ VFM chưa có phản hồi chính thức về diễn biến bất ngờ này. Một số ý kiến trong ngành trái phiếu đang suy đoán, có thể là do vấn đề kỹ thuật trong giao dịch trái phiếu. NAV của VFMVFB tại ngày 14/6, ngày định giá đầu tiên của Quỹ là 10.000,25 đồng/đơn vị quỹ.