Nhu cầu tuyển dụng chững lại do biến động thương mại Mỹ - Trung

Nhu cầu tuyển dụng chững lại do biến động thương mại Mỹ - Trung

Trong Quý 2/2019, nhu cầu tuyển dụng nhân sự một số ngành công nghiệp tại Việt Nam bị chững lại do tác động...

15 liên quan

Các hiệp định thương mại thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Các hiệp định thương mại thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Các hiệp định thương mại được ký kết đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng của các nhà máy phục vụ xuất nhập khẩu...

15 liên quan

Nhân sự bất động sản công nghiệp 'trỗi dậy' từ làn sóng FDI đầu tư

Dự đoán 6 tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng nhân sự lĩnh vực bất động sản tiếp tục ổn định, những tập đoàn...

15 liên quan

Nhu cầu tuyển dụng hưởng lợi từ làn sóng FDI và các FTA

Theo Navigos Group, quý II/2019 ghi nhận nhiều sự thay đổi về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp...

15 liên quan

Xu hướng chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam chững lại

Báo cáo của Navigos Search cho biết làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam đã có dấu hiệu chững...

15 liên quan

Quý II/2019, tuyển dụng cho ngành bất động sản công nghiệp trỗi dậy

Báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam quý II/2019 của Navigos Group...

15 liên quan

Các FTA, làn sóng đầu tư từ FDI tác động thế nào tới nhu cầu tuyển dụng?

Navigos Group vừa công bố dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông...

15 liên quan

Các FTA, làn sóng đầu tư từ FDI tác động thế nào tới nhu cầu tuyển dụng?

Navigos Group vừa công bố dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông...

15 liên quan