NAVIGOS SEARCH: HƠN 50% NGƯỜI LAO ĐỘNG LẠC QUAN VỀ TRIỂN VỌNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Gốc

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/dong-chay-cua-tien/2021/2/navigos-searchhon-50nguoi-lao-dong-lac-quan-ve-trien-vong-nen-kinh-te-viet-nam/551460