Tìm thấy thi thể thuyền viên bị mất tích

Tìm thấy thi thể thuyền viên bị mất tích

Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu trên biển Cát Bà

Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu trên biển Cát Bà

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu tại biển Cát Bà

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu tại biển Cát Bà

Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ lật tàu hàng trên biển Cát Bà

Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ lật tàu hàng trên biển Cát Bà

Đã tìm thấy thi thể con trai chủ tàu 1.000 tấn than chìm trên biển Cát Bà

Đã tìm thấy thi thể con trai chủ tàu 1.000 tấn than chìm trên biển Cát Bà

Tìm thấy thi thể thuyền viên tàu NB-8133 bị chìm trên vùng biển Cát Bà

Tìm thấy thi thể thuyền viên tàu NB-8133 bị chìm trên vùng biển Cát Bà

Tàu chở 1.000 tấn tro than bị chìm, con trai chủ tàu tử nạn

Tàu chở 1.000 tấn tro than bị chìm, con trai chủ tàu tử nạn

Tàu vận tải chìm trên biển Cát Bà: Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích

Tàu vận tải chìm trên biển Cát Bà: Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích

Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu trên vùng biển Cát Bà

Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu trên vùng biển Cát Bà

Hải Phòng: Bộ đội Biên phòng cứu 2 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Hải Phòng: Bộ đội Biên phòng cứu 2 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Vụ đắm tàu chở 1.000 tấn tro than: Huy động lực lượng tìm thuyền viên mất tích

Vụ đắm tàu chở 1.000 tấn tro than: Huy động lực lượng tìm thuyền viên mất tích

Đồn Biên phòng Cát Bà cứu sống 2 thuyền viên gặp nạn

Đồn Biên phòng Cát Bà cứu sống 2 thuyền viên gặp nạn

Hải Phòng: Tàu chở 1000 tấn tro than bị chìm, 1 người mất tích

Hải Phòng: Tàu chở 1000 tấn tro than bị chìm, 1 người mất tích

Nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích do chìm tàu trên vùng biển Cát Bà

Nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích do chìm tàu trên vùng biển Cát Bà

Tìm kiếm thuyền viên mất tích sau khi tàu vận tải bị chìm trên biển Cát Bà

Tìm kiếm thuyền viên mất tích sau khi tàu vận tải bị chìm trên biển Cát Bà

Huy động lực lượng tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích ở vùng biển Cát Bà

Huy động lực lượng tìm kiếm 1 thuyền viên mất tích ở vùng biển Cát Bà

Đồn Biên phòng Cát Bà cứu sống 2 thuyền viên bị tai nạn trên biển

Đồn Biên phòng Cát Bà cứu sống 2 thuyền viên bị tai nạn trên biển

Hải Phòng: Lật tàu chở 1.000 tấn than, 1 thuyền viên mất tích

Hải Phòng: Lật tàu chở 1.000 tấn than, 1 thuyền viên mất tích