Gần đây, nhiều người trong Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đã chuyển nhượng thỏa thuận thành công hết 3,930,460 quyền mua cổ phiếu kể từ ngày 26/07 với tỷ lệ thực hiện 1:1.

Cụ thể, Ủy viên HĐQT công ty bao gồm bà Võ Dư Ngọc Trân, ông Phạm Thanh Điền và ông Hoàng Hữu Tương đã lần lượt chuyển nhượng hết 1.8 triệu, 1.05 triệu và 550,000 quyền mua cổ phiếu NBB.

Hiên bà Trân, ông Điền và ông Tương đang nắm 1.8 triệu, 1.05 triệu và 550,000 cp NBB và không còn quyền mua cổ phiếu NBB nào.

Bên cạnh đó, ông Phan Ngọc Trí - Thành viên Ban kiểm soát và bà Nguyễn Quỳnh Hương cũng vừa thông báo đã chuyển nhượng hết 508,460 quyền mua và 10,000 quyền mua cổ phiếu NBB. HIện ông Trí và bà Hương cũng còn nắm 508,460 cp và 10,000 cp NBB.

Cuối cùng, ông Trần Văn Hữu - Giám đốc Tài chính đã chuyển nhượng bớt 12,000 quyền mua cổ phiếu NBB. Số lượng cổ phiếu hiện tại của ông Hữu là 88,000 cp NBB.

Ngược lại, bà Hoàng Thị Hòa, vợ ông Tương đã nhận chuyển nhượng thỏa thuận thành công 250,000 quyền mua cổ phiếu NBB, tương đương 250,000 cp NBB vào ngày 26/07.

Và, bà Nguyễn Mậu Uyên Thao, vợ ông Đoàn Tường Triệu - Chủ tịch HĐQT cũng nhận chuyển nhượng thành công 1 triệu quyền mua cổ phiếu NBB, tương đương 1 triệu cp NBB vào ngày trên.

Hiện, ông Triệu đang nắm 1.3 triệu cp NBB, tương đương tỷ lệ 7.22% tổng số lượng cổ phiếu NBB đang lưu hành.

Hằng Nga

INFONET